CONSERVATION OF SEQUENCE AND POSITION OF RIBOSOMAL-RNA GENES IN TETRAHYMENA-PYRIFORMIS MITOCHONDRIAL-DNA

RW GOLDBACH*, JE BOLLENDEBOER, EFJ VANBRUGGEN, P BORST

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)187-197
  Aantal pagina's11
  TijdschriftBiochimica et biophysica acta
  Volume521
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit