Considering the 'With Whom': Differences Between Event- and Signal-Contingent ESM Data of Person-Specific Social Interactions

Marie Stadel*, Marijtje A J van Duijn, Aidan G C Wright, Laura F Bringmann, Timon Elmer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)

Zoekresultaten