Consistency and consumer behaviour in the Netherlands, 1921–1962

J.A.H. Maks*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)343-362
  Aantal pagina's20
  TijdschriftEuropean Economic Review
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit