Constant effects and the independence of variants in controlled judgement data

Bill Haddican, Daniel Ezra Johnson, Nanna Hilton

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  154 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)247-266
  Aantal pagina's20
  TijdschriftLinguistic Variation
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1-jan-2017

  Citeer dit