Constitutional Law of the EU's Common Foreign and Security Policy: Competence and Institutions in External Relations (book review)

Ramses A. Wessel*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)278-279
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Law Review
Volume45
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr-2020

Citeer dit