Constitutionele normen en decentralisatie: Een evaluatie van hoofdstuk 7 Grondwet

H.G. Warmelink, P.PT Bovend'Eert, D.E. Bunschoten, M.A.D.W. de Jong,, D.J. Elzinga, Michiel Herweijer, J.C.F.J. Merriëenboer, J.W.L. Broeksteeg

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
StatusPublished - 2010

Citeer dit