Constitutionele toetsing in een weerbare democratische rechtsstaat

OnderzoeksoutputAcademic

152 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het vervallen initiatiefwetsvoorstel Halsema/Van Tongeren/Buitenweg tot herziening van artikel 120 Grondwet (gedeeltelijke opheffing van het gedeeltelijk verbod van rechterlijke constitutionele toetsing ex post) heeft twee belangrijke gevolgen gehad: versterkte aandacht voor de constitutionele toetsing ex ante en
de herziening van artikel 137 Gw (herzieningsprocedure van de Grondwet). Beide komen eveneens aan bod in het advies van de staatscommissie parlementair stelsel. De staatscommissie doet bovendien voorstellen om feitelijk het initiatiefwetsvoorstel Halsema/Van Tongeren/Buitenweg in gemodificeerde vorm te revitaliseren.
Vertaalde titel van de bijdrageConstitutional review in a resilent democracy based on the rule of law
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNJB 2019/363
Pagina's (van-tot)452-461
Aantal pagina's10
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2019
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit