Constitutionele worstelpartij tussen wetgever en vrijheid van meningsuiting

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Zijn de wettelijke grenzen van de vrijheid meningsuiting sinds 2001 op constitutioneel toelaatbare wijze verschoven dan wel is er een vooruitzicht dat dat (nader) zal gebeuren? Om die vraag te beantwoorden wordt in deze bijdrage ingegaan op de sinds 2001 aangenomen, verworpen of bij de Staten-Generaal aanhangige wetsvoorstellen die de vrijheid van meningsuiting inperken dan wel uitbreiden. Al met al is er een hoop politieke drukte geweest over de wettelijke grenzen van de vrijheid van meningsuiting met een beperkte en constitutioneel
kwetsbare opbrengst.
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNJB 2017/1280
Pagina's (van-tot)1661-1668
Aantal pagina's8
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2017
Nummer van het tijdschrift24
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit