Constructing the Caribbean Court of Justice: How Ideas Inform Institutional Choices

C.L.B. Kocken, G.C. van Roozendaal

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  458 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)95 - 112
  Aantal pagina's18
  TijdschriftRevista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe / European Review of Latin American and Caribbean Studies
  Volume93
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit