Construction and performance of a new catheter-tip oxygen electrode

T.C. Jansen*, G. Kwant, H.N. Lafeber, H.K.A. Visser, W.G. Zijlstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)274-277
  Aantal pagina's4
  TijdschriftMedical & Biological Engineering & Computing
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit