Construction and study of a crossing symmetric regge representation

Marcus Kaekebeke

Onderzoeksoutput

58 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het onderwerp van dit proefschrift betreft de constructie en nadere bestudering van een crossing-sitrrmetrische Regge representacie. Ondanks hef toenemend gebruik van Regge polen bij de fenomenologische beschirjving van verstrooiingsprocessen welke verlopen via de sterke wisselwerking , en de successen van Regge eldentheorie en dualiteit, is gedurende het laatste tiental jaren weinig aandacht besteed aan het probleem van een verdere inpassing van Regge-polen in de theorie van de S-matrix. Niettemin was de stand van zaken met betrekking hiertoe niet geheel bevredigend. Met name was het probleem van een gelijktijdige analytische voortzetting in de energie en imulsoverdacht variabele van zowel Regge term als de achtergrond term niet opgelost. Evenmin was duidelijk of Regge polen op een interconsistente wijze in de theorie van de S-matrix te passen zijn. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Atkinson, David, Supervisor
Datum van toekenning3-jan-0001
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1978

Citeer dit