Consumentenbescherming door informatie? Een analyse van 30 jaar beleid voor korte precontractuele informatiedocumenten over complexe financiële producten in Europa, Engeland, Nederland en Duitsland

Onderzoeksoutput

2142 Downloads (Pure)

Samenvatting

Informatie beschermt consumenten op de financiële markten onvoldoende

Maar liefst 60% van de complexe financiële producten blijkt ongeschikt voor consumenten. De Woekerpolis- en Effectenleaseaffaires zijn spraakmakende voorbeelden die in het geheugen van veel beleggers gegrift staan. De wetgever wil consumenten door middel van wetgeving in de toekomst beter beschermen door een informatiedocument over financiële producten. In het promotieonderzoek staat de vraag centraal of dit voor consumenten daadwerkelijk behulpzaam is om financiële producten beter te begrijpen en betere beslissingen te nemen.

Uit het promotieonderzoek blijkt dat informatie consumenten onvoldoende helpt om financiële producten begrijpelijk en vergelijkbaar te maken. In de eerste plaats blijken deze document daar al meer dan 30 jaar niet in te slagen. Een tweede probleem van informatie is dat het niet past bij de hedendaagse inzichten over consumenten. Een consument is namelijk geen soort computer waar informatie in gaat en waar automatisch een goede beslissing uit komt, zoals lang door wetgevers werd gedacht. Inmiddels staat vast dat consumenten irrationeel kunnen zijn en fouten maken. Dit nieuwe beeld van de consument past niet bij een beleidsmaatregel als informatie: voor het begrijpen van informatie is namelijk rationaliteit vereist. Hoewel uit het onderzoek blijkt dat er wel wat gedaan kan worden om informatie begrijpelijker te maken, zoals eenvoudig taalgebruik en plaatjes in plaats van tekst, kan de wetgever consumenten niet veranderen. Zo speelt informatie voor een grote groep consumenten geen rol bij het nemen van een beleggingsbeslissing. Ook blijken consumenten vaak niet gemotiveerd om zich in financiële producten te verdiepen. Daarnaast ontbreken vaak de kennis en vaardigheden om financiële producten te begrijpen. Een complexere belemmering is dat uit de psychologische literatuur blijkt dat precies dezelfde informatie door verschillende consumenten verschillend geïnterpreteerd wordt.

De conclusie van het onderzoek is daarom dat consumenten op de financiële markten onvoldoende worden beschermd door informatie. Zij lopen daardoor onder meer risico om veel geld te verliezen. Er wordt bepleit dat er niet onnodig geld, tijd en energie besteed moet worden aan het informeren van consumenten over financiële producten en dat er voor daadwerkelijke consumentenbescherming verder gekeken moet worden.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Verheij, Albert, Supervisor
  • van Boom, W.H., Supervisor, Externe Persoon
  • Sarampalis, Anastasios, Co-supervisor
  • Mak, V., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Pavillon, Charlotte, Beoordelingscommissie
  • Winter, Heinrich, Beoordelingscommissie
Datum van toekenning20-sep.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6290-547-4
StatusPublished - 2018

Citeer dit