Consumentenbescherming door informatie? Een analyse van 30 jaar beleid voor korte precontractuele informatiedocumenten over complexe financiële producten in Europa, Engeland, Nederland en Duitsland

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijBoom Juridische uitgevers
ISBN van elektronische versie978‐94‐6274‐936‐8
ISBN van geprinte versie978‐94‐6290‐547‐4
StatusPublished - 2018

Publicatie series

NaamCivilologie
Volume9

Citeer dit