Consumentenbescherming door informatie? Een analyse van 30 jaar beleid voor korte precontractuele informatiedocumenten over complexe financiële producten in Europa, Engeland, Nederland en Duitsland

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

2170 Downloads (Pure)

Zoekresultaten