Consumentengoederenrecht: Over oneerlijke erfpachtvoorwaarden en de richtlijnconforme uitleg van art. 5:91 lid 4 BW

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

902 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTBR 2018/12
Pagina's (van-tot)80-88
Aantal pagina's9
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume2018
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 20-apr.-2018

Citeer dit