Consumer law by design. Over de rechterlijke beoordeling van de contractomgeving van online handelaren

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

171 Downloads (Pure)

Samenvatting

De rechtelijke beoordeling van de beoordeling van informatieplichten bij de online overeenkomst op afstand heeft een enorme boost gekregen sinds de rechtbanken van de handelaars ook bij verstekzaken eisen dat zij aantonen dat zij aan die informatieplichten hebben voldaan. Bepaald niet altijd dragen de online handelaren voldoende aan om deze ambtshalve beoordeling mogelijk te maken. De handelaar die op een professionele wijze de contractomgeving benadert, zal bij het ontwerp ervan reeds rekening moeten houden met de eisen die het dwingendrechtelijke consumentenrecht aan de omgeving stelt. Met andere woorden: het consumentenrecht moet by design worden verwerkt. Tegelijkertijd geldt: de rechter die het best doordringt in de interactieve werking van de contractomgeving zal het best gemotiveerde oordeel kunnen geven over de juridische kwaliteit ervan.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)231-241
Aantal pagina's11
TijdschriftTijdschrift voor Internetrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 20-dec.-2020

Keywords

  • Ambtshalve beoordeling
  • consumentenrecht
  • online handelaren
  • overeenkomst op afstand

Citeer dit