Consumer privacy: understanding the acceptance of consumer information collection

Vertaalde titel van de bijdrage: Consumenten privacy: de acceptatie van informatieverzameling van consumenten begrijpen

Franciscus Theodorus Beke

  Onderzoeksoutput

  1721 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In ons huidige ‘informatietijdperk’ is de privacy van consumenten een belangrijk issue geworden. Door de acceptatie van informatieverzameling door consumenten te bestuderen helpt dit proefschrift bedrijven beter om te gaan met de privacy van consumenten. Hiervoor bediscussiëren we eerst wat ‘consumentenprivacy’ betekent. Daarna vatten we de huidige kennis over de invloed van de verzameling, opslag, en gebruik van informatie door bedrijven, en de mate van transparantie en controle over deze elementen, op consumenten samen. Op basis hiervan identificeren we onderwerpen waar meer kennis nodig is, waar we vervolgens onderzoeksproposities voor formuleren om richting te geven aan toekomstig onderzoek. Om de acceptatie van informatieverzameling van consumenten beter te begrijpen ontwikkelen en valideren we een meetinstrument (PRICAL index). Door zowel de valentie (positief én negatief) als de waarschijnlijkheid van de consequenties van informatieverzameling mee te nemen zijn we beter in staat om de acceptatie van informatieverzameling door consumenten te verklaren. Daarnaast bestuderen we consumentenprivacy vanuit het perspectief van bedrijven door te laten zien dat de invloed van het privacy-beleid van een bedrijf op een consument verschilt per industrie. Hoewel alle elementen van het privacy-beleid (verzameling, opslag, gebruik, transparantie, controle) invloed hebben op de keuze die een consument maakt, blijkt dat met name in industrieën met gevoelige informatie de verzameling en het gebruik van informatie van belang zijn. Daarnaast hangt de invloed van het privacy beleid van een bedrijf af van hoe men binnen een industrie met privacy omgaat. Samengevat genereert dit proefschrift meer kennis over de invloed van privacy op bedrijven en consumenten.
  Vertaalde titel van de bijdrageConsumenten privacy: de acceptatie van informatieverzameling van consumenten begrijpen
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Verhoef, Pieter, Supervisor
  • Wieringa, Jaap, Supervisor
  • Eggers, Felix, Co-supervisor
  • Henseler, Jorg, Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • van Ittersum, Koert, Beoordelingscommissie
  • Tucker, C., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  Datum van toekenning8-feb.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0409-7
  Elektronische ISBN's978-94-034-0410-3
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit