Contact-mediated changes in cytoagglutination.

LA Smets, Louis de Leij, JG COLLARD

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  TijdschriftExperimental Cell Research
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit