onethische zaken: wanneer we onethisch gedrag kopiëren

Onderzoeksoutput

1180 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onethisch gedrag in organisaties is een ongelukkig verschijnsel. Zowel de praktijk als de wetenschap zijn dan ook continue bezig met het bedenken van manieren om dit gedrag te verminderen. Deze dissertatie levert een bijdrage aan de kennis van onethisch gedrag binnen organisaties door te onderzoeken onder welke omstandigheden onethisch gedrag wordt overgenomen van de ene collega op de andere collega. Resultaten laten zien dat persoonlijkheidseigenschappen ervoor zorgen dat sommige individuen meer geneigd zijn om onethisch gedrag over te nemen. Het blijkt dat individuen met een sterke neiging tot moreel rationaliseren eerder onethisch gedrag overnemen, maar alleen wanneer zij een lage morele identiteit hebben. Vervolgens laten de resultaten zien dat ook de interpersoonlijke relatie tussen het gedragsvoorbeeld en de observeerder van het gedrag belangrijk is. Het gaat daarbij om de status van het gedragsvoorbeeld. De precieze richting van de invloed van status is afhankelijk van het gedrag wat wordt geobserveerd. Mensen zijn meer geneigd om ethisch gedrag over te nemen van collega’s met een hoge status, terwijl mensen minder geneigd zijn om onethisch gedrag over te nemen van collega’s met een hoge status. Tot slot, de invloed van de organisatie context is bestudeerd door te kijken naar de mate waarin iemand zich identificeert met de organisatie. Resultaten laten zien dat mensen sneller onethisch gedrag over nemen van collega’s wanneer ze zich nauwelijks identificeren met de organisatie. Echter, wanneer het onethische gedrag ogenschijnlijk voordelig voor de organisatie is, wordt het gedrag overgenomen door mensen welke zich sterk identificeren met de organisatie welke. Voortvloeiend uit deze resultaten worden er verscheidende theoretische en praktische implicaties beschreven.
Vertaalde titel van de bijdrageonethische zaken: wanneer we onethisch gedrag kopiëren
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Molleman, Eric, Supervisor
  • Mulder, Laetitia, Co-supervisor
Datum van toekenning17-apr-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-6899-3
Elektronische ISBN's978-90-367-6898-6
StatusPublished - 2014

Citeer dit