Contemporary Music Tourism: A Theory of Musical Topophilia

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
UitgeverijRoutledge
Aantal pagina's138
ISBN van elektronische versie9780429318863
ISBN van geprinte versie9780367332488
StatusPublished - mrt-2020

Citeer dit