Contested Sovereignty: The International Politics of Regime Change in the Federal Republic of Yugoslavia

Christopher Lamont

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)181-198
  TijdschriftJournal of Communist Studies and Transition Politics
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift2-3
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit