Context, culture and beyond: Medical oaths in a globalising world

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  180 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)784-786
  Aantal pagina's3
  TijdschriftMedical Education
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusPublished - aug-2018

  Citeer dit