CONTINUOUS CULTURE STUDY OF REGULATION OF EXTRACELLULAR PROTEASE PRODUCTION IN VIBRIO-SA1

M WIERSMA*, W HARDER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)141-155
  Aantal pagina's15
  TijdschriftAntonie van Leeuwenhoek: Journal of Microbiology
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit