CONTINUOUS INFUSION OF LOW-DOSE DOXORUBICIN, EPIRUBICIN AND MITOXANTRONE IN CANCER-CHEMOTHERAPY - A REVIEW

J GREIDANUS, PHB WILLEMSE, DRA UGES, ETHGJ OREMUS, ZJ DELANGEN, EGE DEVRIES

Onderzoeksoutputpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)237-245
Aantal pagina's9
TijdschriftPharmaceutisch weekblad-Scientific edition
Volume10
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 9-dec.-1988

Citeer dit