Continuous versus intermittent infusion of cefotaxime in critically ill patients: a randomized controlled trial comparing plasma concentrations

Heleen Aardema*, Wouter Bult, Kai van Hateren, Willem Dieperink, Daan J Touw, Jan-Willem C Alffenaar, Jan G Zijlstra

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
152 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Continuous versus intermittent infusion of cefotaxime in critically ill patients: a randomized controlled trial comparing plasma concentrations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science