Contraceptive sterilization and women's careers

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)173 - 175
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Socio-Economics
Volume2
StatusPublished - 2002

Citeer dit