Contractuele posities bij peer-to-peer-handel in elektriciteit

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

134 Downloads (Pure)

Samenvatting

De levering van elektriciteit aan eindafnemers door leveranciers wordt beheerst door strenge consumentenbeschermingsregels van (Europees) energierecht en consumentenrecht. Binnen peer-to-peer-handel (p2p-handel) kunnen eindafnemers in de toekomst ook elektriciteit verhandelen met elkaar, eventueel via een derde. Deze bijdrage legt de gebreken bloot van de voorgestelde regeling onder de ontwerp-Energiewet en illustreert de spanning tussen de genoemde beschermingsregelingen en p2p-handel.
Vertaalde titel van de bijdrageContractual positions for electricity peer-to-peer-trading
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer93
Pagina's (van-tot)258-268
Aantal pagina's11
TijdschriftSEW: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht
Volume2023
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jul.-2023

Citeer dit