Contractures and Hypertonia of the Arm After Stroke

Lex Diederick de Jong

Onderzoeksoutput

908 Downloads (Pure)

Samenvatting

Veel patiënten die een beroerte (cerebrovasculair accident, CVA) hebben doorgemaakt verliezen de mogelijkheid om de verlamde arm in te schakelen voor functionele activiteiten. Door het gebrek aan motorisch functieherstel blijft de arm geïmmobiliseerd waardoor zich CVA-specifieke herstelbelemmerende functiestoornissen ontwikkelen zoals hypertonie, spierverkortingen (contracturen) en schouderpijn. Het kunnen voorspellen en voorkomen van contracturen en hypertonie zijn belangrijke wapenen in de strijd om herstelbelemmerende factoren na een CVA te kunnen minimaliseren. In theorie zouden rekhoudingen, die specifiek gericht zijn op het voorkomen van spierverkortingen in de arm, ook de ontwikkeling van hypertonie en schouderpijn moeten kunnen voorkomen. Hierdoor zou de afname van de bewegingsmogelijkheid (PROM) van de verlamde arm, zoals gemeten met een goniometer, tegengegaan kunnen worden. Dit proefschrift beschrijft de resultaten van één cohortstudie en van twee betrouwbaarheidsstudies die werden ingebed in twee gerandomiseerde effectstudies (RCT’s). De resultaten hebben aangetoond dat hypertonie zich in een aanzienlijk aantal patiënten ontwikkelt en dat het risico daarop al 48 uur na de beroerte kan worden voorspeld. Tevens is duidelijk geworden dat het, met de contractuur-preventieve rekhoudingen in de huidige vorm, niet mogelijk is om de ontwikkeling van contracturen en hypertonie tegen te gaan of te verminderen. Aangetoond werd dat de PROM-metingen zeer betrouwbaar door de fysiotherapeuten werden uitgevoerd. De resulterende gegevens kunnen worden gebruikt om met 95% zekerheid te kunnen bepalen hoe groot veranderingen in de beweeglijkheid van de arm- en schoudergewrichten minimaal moeten zijn om er zeker van te zijn dat deze ook daadwerkelijk een significante verandering representeren.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Dijkstra, Pieter, Supervisor
  • Postema, Klaas, Supervisor
Datum van toekenning3-mrt-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036766746
StatusPublished - 2014

Citeer dit