Contributed Discussion on Article by Finegold and Drton Comment

Abdolreza Mohammadi*, Ernst C. Wit

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)577-579
Aantal pagina's3
TijdschriftBayesian analysis
Volume9
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2014

Citeer dit