Contribution of highly sensitive diagnostic methods to the diagnosis of systemic mastocytosis in the absence of skin lesions. Reply

J. J. van Doormaal*, E. van der Veer, P. C. van Voorst Vader, P. M. Kluin, A. B. Mulder, S. van der Heide, S. Arends, J. C. Kluin-Nelemans, H. N. G. Oude Elberink, J. G. R. de Monchy

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1191-1191
Aantal pagina's1
TijdschriftAllergy
Volume67
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep.-2012

Citeer dit