Contribution of Real-World Evidence in European Medicines Agency's Regulatory Decision Making

Elisabeth Bakker, Kelly Plueschke, Carla J. Jonker, Xavier Kurz, Viktoriia Starokozhko, Peter G. M. Mol*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
79 Downloads (Pure)
Filter
Review article

Zoekresultaten