Contribution to the knowledge of the morphological value and the phylogeny of the ovule and its integuments

Henri Rudolph Mari de Haan

  Onderzoeksoutput

  284 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Schoute, R, Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning15-nov-1920
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  StatusPublished - 1920

  Citeer dit