Contributors to the Netherlands issue

Wesley Browne*, Jose Manuel Gordillo, Jeanette Hussong, Michiel Kreutzer, Detlef Lohse, Frieder Mugele, Patrick Onck, Nicolas Schorr, Albert van den Berg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1993-1994
Aantal pagina's2
TijdschriftLab on a Chip
Volume11
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 2011

Citeer dit