Control of Allergic Rhinitis and Asthma Test with 1-week recall: Validation of paper and electronic version

Bertine M. J. Flokstra-de Blok*, Hendrik-Jan Baretta, Joao A. Fonseca, Ellen van Heijst, Boudewijn J. Kollen, Jorn de Kroon, Thys van der Molen, Ioanna Tsiligianni, Corina de Jong, JanWillem H. Kocks

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
163 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2381-2385
Aantal pagina's5
TijdschriftAllergy
Volume73
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec-2018

Citeer dit