Control of periodic ferroelastic domains in ferroelectric Pb1-xSrxTiO3 thin films for nano-scaled memory devices

Vertaalde titel van de bijdrage: Controle van periodieke ferroelastic domeinen in ferro-elektrische Pb1-xSrxTiO3 dunne films voor nano-schaal geheugen apparaten

Oleksiy Nesterov

Onderzoeksoutput

2201 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze these worden de fundamentele eigenschappen van ferroelektrische en piezoelektrische dunne lagen onderzocht, gericht op de toekomstige ontwikkeling van nieuwe apparaten. Piezoelektrische materialen worden tegenwoordig veelvuldig gebruikt in sensoren zoals airbags en elektromagnetische omzetters. Ze worden ook gebruikt in kleine, niet-vluchtige elektronische opslag van data met een laag energieverbruik, die de informatie kan behouden wanneer de stroom uitvalt. Piezo-ferroelektricische materialen kunnen ook een rol spelen in het urgente probleem van te hoge energieconsumptie. Momenteel verloren gaande omgevingsenergie kan gebruikt worden om energie op te wekken voor apparaten die een laag energiegebruik zoals sensoren en wifi netwerken. Energie uit trillingen van verschillende bronnen kan verzameld en in elektriciteit omgezet worden door middel van piezoelektrische materialen. De vervorming van het asfalt door (auto)verkeer kan door ingebouwde elektromechanische omzetters gedeeltelijk gebruikt worden om apparaten met een laag energieverbruik van energie te voorzien. Mensen die dagelijks in drukke steden reizen produceren op een dergelijke manier voldoende energie om LEDs van energie te voorzien of om te helpen de mobiele telefoon onderweg op te laden. Om deze verwachtingen te realiseren is het noodzakelijk om efficiënte piezoelektrische materialen te ontwikkelen. Niet-giftige piezo- en pyroelektrische apparaten maken het in de toekomst misschien mogelijk om kleine en zuinige implantaten te maken voor in het menselijk lichaam. Zij kunnen energie opwekken door de beweging van ons eigen lichaam of lichaamswarmte en voorzien dan apparaten zoals een hoorapparaat of een pacemaker van energie. Voor al deze geïntegreerde toepassingen zijn ferroelektrische materialen in de vorm van een dunne laag nodig.
Vertaalde titel van de bijdrageControle van periodieke ferroelastic domeinen in ferro-elektrische Pb1-xSrxTiO3 dunne films voor nano-schaal geheugen apparaten
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Noheda, Beatriz, Supervisor
Datum van toekenning6-feb.-2015
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7598-4
Elektronische ISBN's978-90-367-7597-7
StatusPublished - 2015

Citeer dit