Controlling omitted variables and measurement errors by means of constrained autoregression and structural equation modeling: Theory, simulations and application tomeasuring household preference forin-house piped water in Indonesia

Yusep Suparman

  Onderzoeksoutput

  5714 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het doel van dit proefschrift is de voorkeur voor inpandig leidingwater in landelijk en stedelijk Indonesië nader te analyseren. Ten behoeve hiervan ik allereerst het gerestricteerde autoregressieve (CAR) - structurele vegelijkingen modellering (SEM) – (ASEM) geïntroduceerd om te controleren voor tijdvariërende weggelaten variabelen en meetfouten in een hedonistisch prijsmodel. Op de tweede plaats heb ik door middel van Monte-Carlo simulatie CAR vergeleken met de gebruikelijke benaderingen bij het controleren voor weggelaten variabelen. Op de derde plaats, eveneens door middel van Monte-Carlo simulatie, heb ik de gevoeligheid van de CAR specificatie getoetst voor de bias als gevolg van weggelaten variabelen. Op de vierde plaats heb ik ASEM toegepast om de voorkeur voor inpandig leidingwater in landelijk en stedelijk Indonesië te analyseren.
  Met betrekking tot het eerste doel heb ik gevonden dat ASEM weggelaten variabelen en meetfouten adequaat controleert Met betrekking tot de tweede doelstelling heb ik gevonden dat CAR beter presteert dan de alternatieve correctie-procedures voor weggelaten variabelen in termen van bias en gemiddelde kwadratische fout. Met betrekking tot het derde doel heb ik gevonden dat gevolglijk is CAR een acceptabel middel om te controleren voor weggelaten variabelen. Met betrekking de vierde doelstelling vond ik dat een gemiddeld stedelijk en landelijk huishouden dezelfde bereidheid om te betalen hadden voor inpandig leidingwater, namelijk 34.24% van de maandelijkse huishuur. Deze resultaten ondersteunen de behoefte aan voortgezette investering in inpandige waterleiding in zowel landelijke als stedelijke gebieden, in het bijzonder ten gunste van huishoudens met de laagste uitgavenniveaus.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Dijk, Jouke, Supervisor
  • Folmer, Henk, Supervisor
  Datum van toekenning24-sep.-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7995-1
  Elektronische ISBN's978-90-367-7994-4
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit