Controlling Overhead in Public Sector Organizations

G.J. van Helden, Mark Huijben

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)475-485
  Aantal pagina's11
  TijdschriftInternational Journal of Public Sector Management
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 1-sep.-2014

  Citeer dit