CONVEXITY LEPTOMENINGEAL CYSTS DIAGNOSED BY SCINTICISTERNOGRAPHY

D FRONT, FHG HUBERT, TS OEN, JWF BEKS, L PENNING

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)203-206
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Neurosurgery
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1975

Citeer dit