Conway-Kochen and the Finite Precision Loophole

Ronnie Hermens

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1038-1048
Aantal pagina's11
TijdschriftFoundations of Physics
Volume44
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2014

Citeer dit