Cooperation in a distributed dual resource-constrained manufacturing system

J.A.C. Bokhorst, J. Slomp, G.J.C. Gaalman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)83 - 90
TijdschriftInternational Journal of Computer Applications in Technology
Volume26
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusPublished - 2006

Citeer dit