COOPERATIVITY IN CLASSICAL RECEPTOR THEORY

AHJ SCAF

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4-12
Aantal pagina's9
TijdschriftArchives internationales de pharmacodynamie et de therapie
Volume215
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1975

Citeer dit