Coordination and task interdependence during schedule adaption

C. de Snoo, W.M.C. van Wezel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)139-151
TijdschriftHuman Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2014

Citeer dit