Coordination effort in joint action is reflected in pupil size

Basil Wahn*, Veera Ruuskanen, Alan Kingstone, Sebastiaan Mathôt

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coordination effort in joint action is reflected in pupil size'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Computer Science