Copeptin, a Surrogate Marker of Vasopressin, Is Associated With Accelerated Renal Function Decline in Renal Transplant Recipients

Esther Meijer, Stephan J. L. Bakker, Paul E. de Jong, Jaap J. Homan van der Heide, Willem J. van Son, Joachim Struck, Simon P. M. Lems, Ron T. Gansevoort*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

70 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten