Coping with Crisis: an introduction

Raingard Maria Eßer, Marijke Meijer Drees

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  20 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)93-96
  Aantal pagina's3
  TijdschriftDutch crossing-Journal of low countries studies
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 20-mei-2016

  Citeer dit