Coping with crisis: Career strategies of Antwerp painters after 1585

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  549 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)18–54
  TijdschriftDe zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit