Coronary artery calcification score and carotid intima media thickness in patients with von Willebrand disease

M. Zwiers, J. D. Lefrandt*, A. J. Smit, R. O. B. Gans, R. Vliegenthart, A. V. M. Brands-Nijenhuis, J. C. Kluin-Nelemans, K. Meijer, Douwe Mulder

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E186-E188
Aantal pagina's3
TijdschriftHaemophilia
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mei-2013

Citeer dit