CORONARY COMPRESSION AFTER ARTERIAL SWITCH PROCEDURE

T EBELS*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)632-632
Aantal pagina's1
TijdschriftJOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
Volume107
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb.-1994

Citeer dit