Corporate architecture and limited liability

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)621 - 640
Aantal pagina's19
TijdschriftReview of Law and Economics
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2008

Citeer dit