Corporate control rights and the long-run equity risk premium

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

202 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)63-76
Aantal pagina's14
TijdschriftJournal of International Financial Markets, Institutions and Money
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb.-2009

Citeer dit